Specjaliści

Iwona Banasiak

NEUROLOGOPEDA

Neurologopeda, specjalista wczesnej logopedii klinicznej, rewalidant, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany z dwudziestoletnim stażem pracy w szkole specjalnej i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym w Bolesławcu, prowadzi także własną praktykę logopedyczną, w ramach której pracuje z dziećmi i osobami dorosłymi dotkniętymi rożnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Żłobek współpracuje z neurologopedą- specjalistą wczesnej logopedii klinicznej. Do jego zadań należy stałe monitorowanie rozwoju psychoruchowego maluszków, ale przede wszystkim ocena przebiegu czynności prymarnych takich jak: oddychanie, jedzenie, picie i pozycja spoczynkowa języka.

Wczesna diagnoza wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie i podjęcie działań korygujących, dają szansę na prawidłowy rozwój artykulatorów i opanowanie mowy jako narzędzia komunikacji. Zapobiegają wadom zgryzu i zaburzeniom artykulacji.

Neurologopeda będzie także wspierał rodziców w procesie świadomego wychowania językowego dzieci poprzez organizowanie konsultacji indywidualnych, prelekcji i szkoleń dotyczących zagadnień nabywania i stymulacji mowy.

 • Neurologopedyczne Seminarium dla rodziców.
 • Darmowa diagnostyka logopedyczna dzieci.
 • Zajęcia logopedyczne, usprawniające aparat mowy.

Piotr Induła

RATOWNIK MEDYCZNY

W 2012 roku ukończyłem studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne, zawodowo jestem Funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku Koordynator Ratownictwa Medycznego. Dzięki wieloletniej pracy w służbie zdrowia oraz straży pożarnej nabyłem cenną wiedzę i doświadczenie, którym będę się z Państwem dzielił szczególnie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia u dzieci.
Poza sferą zawodową jestem mężem, ojcem dwójki dzieci, fanem wszelkiej aktywności fizycznej oraz wiernym kibicem siatkówki.

W Żłobku prowadzić będę warsztaty dla rodziców/opiekunów. Skupimy się na przyswojeniu wiedzy i nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz podstawowych czynności resuscytacyjnych.

 • Coroczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Patrycja Mikulska

FIZJOTERAPEUTA

W zawodzie fizjoterapeuty pracuję od 2011r. W swojej pracy zajmuje się indywidualną pracą z pacjentem, wykorzystując techniki terapii manualnej, kinesiotaping, techniki tkanek miękkich, terapie wad postawy oraz inne. Praca ta sprawia mi ogromną satysfakcję, tym samym motywuje mnie do dalszego zgłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. W moim gabinecie staram się, aby każdy pacjent miał świadomość, iż oddaje się w ręce profesjonalisty, tym samym czując się bezpiecznie i komfortowo.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Autoterapia dysfunkcji narządu ruchu z elementami terapii manualnej
 • Pacjent przed i po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 • Terapia manualna i igłoterapia w ujęciu klinicznym
 • Globalna terapia stopy
 1. Wczesne diagnostyka zmian w postawie ciała, co pozwoli na skuteczną profilaktykę i leczenie wad postawy. (2 razy w roku)
 2. Cykliczna obserwacja w oparciu o neurorozwojową diagnostykę i terapię najmłodszych dzieci.
 3. Coroczna kontrola diagnostyczna pod kątem wad postawy podopiecznych.
 4. Zalecenia dotyczące indywidualnej fizjoterapii.
hipo

ALICJA PALUCH

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDSZKOLE

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego na wydziale pedagogicznym. Ukończyłam Arteterapię, Animację, Edukację przedszkolną i wczesnoszkolną, Nauczanie języka angielskiego. Jako nauczyciel pracuję już szósty rok. Wcześniej, przez wiele lat, mieszkałam w różnych krajach, szukając swojego miejsca na Ziemi, jednak zawsze wracałam do Polski i ostatecznie zdecydowałam, że tu zostaję. 

Praca z maluchami w przedszkolu jest wymagającym, ale bardzo wdzięcznym zawodem. Otwartość i bezpośredniość dzieci dają tyle radości, że wracam do nich codziennie z uśmiechem. Sama jestem mamą, więc wiem, jak wiele czasu i energii trzeba im poświęcić. Tutaj każdy dzień jest inny i nieprzewidywalny, dokładnie jak moi wychowankowie. 

Staram się wszystkich traktować indywidualnie, wprowadzając nowatorskie metody nauczania przez zabawę. Dzięki kursom, z których regularnie korzystam, mogę dać dzieciom to, czego najbardziej potrzebują.

hipo

DANUTA GORCZYCA

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZŁOBEK

Jestem oddaną, pracowitą i entuzjastyczną nauczycielką z wieloletnim stażem w nauczaniu początkowym dzieci w Australii.

W swojej pracy pedagogicznej skupiam się na holistycznym i indywidualnym podejściu do każdego dziecka, aby uwzględnić poszczególne sfery psychiczne/fizyczne/emocjonalne/duchowe/środowiskowe jego potrzeb oraz zdrowia.

Dopiero kiedy dziecko czuje się szczęśliwe, bezpieczne i ma zaufanie do nauczyciela, zostaje wprowadzone w formie zabawy w  edukację, która dąży do tworzenia harmonii, gdzie każde dziecko może  swobodnie odkrywać swoje talenty, zainteresowania i przynależność w grupie.

Podczas pracy w Australii prowadziłam również zajęcia „Nature Play”, które angażowały dzieci w integrację z naturą poprzez naukę o ogrodnictwie, przetwarzaniu wtórnym oraz zrównoważonym rozwoju. 

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą dwójki dorosłych dzieci i babcią

Swoje wykształcenie zdobyłam na studiach pedagogicznych nauczania początkowego oraz studiach teologicznych w Jeleniej Górze, a następnie zdobyłam Certyfikat III stopnia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i opieki nad dziećmi, a także Dyplom z zakresu edukacji wczesnoszkolnej w Melbourne – Australia. 

zebra

Katarzyna Gondek-Wieczorek

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA- TERAPEUTKA

Pracuję z dziećmi od 2010 roku.  Prowadziłam zajęcia z dziećmi przebywającymi na leczeniu w Zespole Opieki Zdrowotnej. Obecnie prowadzę zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.  Pasjonują mnie niedyrektywne formy terapii. Akceptacja dziecka, podążanie za jego motywacją i inicjatywą. Dlatego chętnie wykorzystuje w swojej pracy metodę  Snoezelen – jestem jej  certyfikowanym terapeutą  oraz sensoplastykę. Cały czas podejmuje  działania  w kierunku doskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu pracy. 

POSIADANE KWALIFIKACJE   

 • Studia magisterskie na kierunku: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Studia licencjackie na kierunku: Pedagogika opiekuńcza z pracą socjalną
 • Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika
 • Kurs kwalifikacyjny: Pedagogika lecznicza
 • Kurs kwalifikacyjny; Kynoterapeuta 

 

UKOŃCZONE KURSY:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Kurs przygotowawczy dla wychowawców.
 • Metody kształcenia i ocena ich efektywności w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.
 • Sala Doświadczania Świata- koncepcja snoezelen i możliwości jej zastosowania.
 • Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki.
 • Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych.
 • Jak pracować z małym dzieckiem z autyzmem.
 • Wstęp do Sensoplastyki.
 • Trener 1 stopnia Sensoplastyki.
 • Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Stopień I.
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji. Blok I. Ocena efektywności porozumiewania się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC.
 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji. Blok II i III.
 • Ocena efektywności porozumiewania się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC.
 • Diagnoza i terapia wzroku we wczesnym wspomaganiu.
 • Trening Umiejętności Społecznych

 

lew

Bogusława Piaskowska

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA- TERAPEUTKA

Z wykształcenia jestem: pedagogiem, oligofrenopedagogiem, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wiedzę i umiejętności zdobyłam m.in. w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na licznych szkoleniach i kursach. Jestem również certyfikowanym terapeutą Snoezelen. W Sali Doświadczania Świata prowadzę terapię polisensoryczną (Snoezelen), trening umiejętności społecznych, zajęcia sensoplastyczne.

Doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne zdobyłam pracując na stanowisku nauczyciela w placówce oświatowej. Nieustannie rozwijam swoje kompetencje i poszerzam wiedzę z zakresu wspierania rozwoju dziecka.

IMG_9833

JOANNA PIEKARZ

ZUMBA

Od sześciu lat jestem licencjonowaną instruktorką zumby, a od dwóch lat licencjonowaną  instruktorką zumby dla dzieci.

W tygodniu zajmuje się nauką tańca dzieci, jak i dorosłych, a w weekendy uczy się na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Na jej zajęciach zumby można doświadczyć zabawy połączonej z tańcem. Dzieci mogą poczuć się jak na prawdziwej imprezie, tańcząc przy najpopularniejszej muzyce. Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach, co pozytywnie wpływa na ich sprawność fizyczną oraz koordynację ruchową. 

WERONIKA ABRAMOWICZ

ACTIVE KIDS

Trenerka — certyfikowana Instruktorka Fitness REPS, Instruktorka Pole Dance, Trenerka Personalna.

Posiadam wieloletnie doświadczenie, którym pragnę dzielić się ze swoimi podopiecznymi, zarażając swoją pasją do muzyki, tańca i aktywności fizycznej.

Profesjonalizm i ambicja to moje drugie imię! Moją największą radością i motywacją jest uśmiech i zadowolenie na twarzach swoich podopiecznych, od których czerpię niewyczerpane pokłady energii i zapału do pracy.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach, konwencjach i warsztatach.

Jestem ekspertką w wielu dziedzinach, między innymi:
▪️ Kształtowania kobiecej sylwetki
▪️ Programowania treningowego
▪️ Dietetyki i planowania żywienia
▪️ Rozwiązywania problemów zdrowotnych związanych z żywieniem
▪️ Trójboju siłowego
▪️ Pracy z osobami otyłymi

W Fit Style Zone prowadzę różne treningi:
▪️ Personalne i w grupach 4-osobowych
▪️ Fat Killer
▪️ Wake Up Workout
▪️ Pole Dance (również dla dzieci i nastolatków!)
▪️ Stretching
▪️ Power Girls
▪️ Trening siłowy dla nastolatek

Jestem także współorganizatorką licznych warsztatów treningowych, eventów sportowych, półkolonii letnich i zimowych, oraz wyjazdów integracyjnych.