Specjaliści

Iwona Banasiak

NEUROLOGOPEDA

Neurologopeda, specjalista wczesnej logopedii klinicznej, rewalidant, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany z dwudziestoletnim stażem pracy w szkole specjalnej i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym w Bolesławcu, prowadzi także własną praktykę logopedyczną, w ramach której pracuje z dziećmi i osobami dorosłymi dotkniętymi rożnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Żłobek współpracuje z neurologopedą- specjalistą wczesnej logopedii klinicznej. Do jego zadań należy stałe monitorowanie rozwoju psychoruchowego maluszków, ale przede wszystkim ocena przebiegu czynności prymarnych takich jak: oddychanie, jedzenie, picie i pozycja spoczynkowa języka.

Wczesna diagnoza wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie i podjęcie działań korygujących, dają szansę na prawidłowy rozwój artykulatorów i opanowanie mowy jako narzędzia komunikacji. Zapobiegają wadom zgryzu i zaburzeniom artykulacji.

Neurologopeda będzie także wspierał rodziców w procesie świadomego wychowania językowego dzieci poprzez organizowanie konsultacji indywidualnych, prelekcji i szkoleń dotyczących zagadnień nabywania i stymulacji mowy.

 • Neurologopedyczne Seminarium dla rodziców.
 • Darmowa diagnostyka logopedyczna dzieci.
 • Zajęcia logopedyczne, usprawniające aparat mowy.

Dominika Abramowicz

PSYCHOLOG

Z wykształcenia jestem psychologiem o specjalności – psychologia kliniczna. Ukończyłam IV letni kurs Systemowej Terapii Rodzin oraz wiele szkoleń z zakresu psychoterapii. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą, a także z dorosłymi.

W Żłobku poprowadzę warsztaty psychologiczne dla Rodziców pt. „Praktycznie i z sercem – Rodzicem być”, podczas których rodzice będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami oraz zdobyć umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka.

Warsztaty ukierunkowane są na:

 • praktyczne ćwiczenia i wskazówki ułatwiające opanowanie sztuki komunikowania się z dzieckiem,
 • zrozumienie emocji swojego dziecka,
 • lepszą współpracę ze swoim dzieckiem,
 • efektywność stosowania sztuki karania i nagradzania,
 • naukę dojrzałego i satysfakcjonującego rodzicielstwa,

Czas trwania jednego spotkania to ok 2h.
Spotkania będą odbywać się co drugi miesiąc.

Doraźne wsparcie Psychologa.

Piotr Induła

RATOWNIK MEDYCZNY

W 2012 roku ukończyłem studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne, zawodowo jestem Funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku Koordynator Ratownictwa Medycznego. Dzięki wieloletniej pracy w służbie zdrowia oraz straży pożarnej nabyłem cenną wiedzę i doświadczenie, którym będę się z Państwem dzielił szczególnie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia u dzieci.
Poza sferą zawodową jestem mężem, ojcem dwójki dzieci, fanem wszelkiej aktywności fizycznej oraz wiernym kibicem siatkówki.

W Żłobku prowadzić będę warsztaty dla rodziców/opiekunów. Skupimy się na przyswojeniu wiedzy i nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz podstawowych czynności resuscytacyjnych.

 • Coroczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Patrycja Mikulska

FIZJOTERAPEUTA

W zawodzie fizjoterapeuty pracuję od 2011r. W swojej pracy zajmuje się indywidualną pracą z pacjentem, wykorzystując techniki terapii manualnej, kinesiotaping, techniki tkanek miękkich, terapie wad postawy oraz inne. Praca ta sprawia mi ogromną satysfakcję, tym samym motywuje mnie do dalszego zgłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. W moim gabinecie staram się, aby każdy pacjent miał świadomość, iż oddaje się w ręce profesjonalisty, tym samym czując się bezpiecznie i komfortowo.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Autoterapia dysfunkcji narządu ruchu z elementami terapii manualnej
 • Pacjent przed i po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 • Terapia manualna i igłoterapia w ujęciu klinicznym
 • Globalna terapia stopy
 1. Wczesne diagnostyka zmian w postawie ciała, co pozwoli na skuteczną profilaktykę i leczenie wad postawy. (2 razy w roku)
 2. Cykliczna obserwacja w oparciu o neurorozwojową diagnostykę i terapię najmłodszych dzieci.
 3. Coroczna kontrola diagnostyczna pod kątem wad postawy podopiecznych.
 4. Zalecenia dotyczące indywidualnej fizjoterapii.
hipo

...

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

zebra

Katarzyna Gondek-Wieczorek

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA- TERAPEUTKA

Pracuję z dziećmi od 2010 roku.  Prowadziłam zajęcia z dziećmi przebywającymi na leczeniu w Zespole Opieki Zdrowotnej. Obecnie prowadzę zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.  Pasjonują mnie niedyrektywne formy terapii. Akceptacja dziecka, podążanie za jego motywacją i inicjatywą. Dlatego chętnie wykorzystuje w swojej pracy metodę  Snoezelen – jestem jej  certyfikowanym terapeutą  oraz sensoplastykę. Cały czas podejmuje  działania  w kierunku doskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu pracy. 

POSIADANE KWALIFIKACJE   

 • Studia magisterskie na kierunku: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Studia licencjackie na kierunku: Pedagogika opiekuńcza z pracą socjalną
 • Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika
 • Kurs kwalifikacyjny: Pedagogika lecznicza
 • Kurs kwalifikacyjny; Kynoterapeuta 

 

UKOŃCZONE KURSY:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Kurs przygotowawczy dla wychowawców.
 • Metody kształcenia i ocena ich efektywności w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.
 • Sala Doświadczania Świata- koncepcja snoezelen i możliwości jej zastosowania.
 • Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki.
 • Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych.
 • Jak pracować z małym dzieckiem z autyzmem.
 • Wstęp do Sensoplastyki.
 • Trener 1 stopnia Sensoplastyki.
 • Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Stopień I.
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji. Blok I. Ocena efektywności porozumiewania się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC.
 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji. Blok II i III.
 • Ocena efektywności porozumiewania się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC.
 • Diagnoza i terapia wzroku we wczesnym wspomaganiu.
 • Trening Umiejętności Społecznych

 

lew

Bogusława Piaskowska

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA- TERAPEUTKA

Z wykształcenia jestem: pedagogiem, oligofrenopedagogiem, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wiedzę i umiejętności zdobyłam m.in. w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na licznych szkoleniach i kursach. Jestem również certyfikowanym terapeutą Snoezelen. W Sali Doświadczania Świata prowadzę terapię polisensoryczną (Snoezelen), trening umiejętności społecznych, zajęcia sensoplastyczne.

Doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne zdobyłam pracując na stanowisku nauczyciela w placówce oświatowej. Nieustannie rozwijam swoje kompetencje i poszerzam wiedzę z zakresu wspierania rozwoju dziecka.

małpka głowa

Renata Chmielowiec

ZAJĘCIA TANECZNE/RYTMIKA

Instruktor tańca, tancerka turniejowa, pedagogiem z wieloletniem doświadczenie w pracy z dziećmi w placówkach oświatowych  publicznych i niepublicznych i kulturalnych. Praca dyplomowa z umuzykalnienia w przedszkolu skierowała moją aktywność zawodową do  pracy z dziećmi. Od najmłodszych lat moja pasją jest taniec.

Przygodę z tańcem rozpoczełam od  tańca ludowego, a  kolejne kroki skierowały mnie do baletu i tańca towarzyskiego. Zdobyte doświadczenia ze szkoleń, warsztaty z różnych stylów tańca pozwala na kierowanie się w pracy zasadą, że każdy człowiek ma możliwośc wyrażenia siebie poprzez taniec.

Łączę aktywności fizycznej dziecka z muzyka, co przynosi mu  wiele korzyści. Dążenie do zabawy i tańca, to realizacja potrzeby ruchu, która przejawia się od najwczesniejszych lat. Ćwiczenia taneczne wzmacnija układ mięśniowy, wspomagaja koordynację i równowagę. Zdrowy ruch prowadzi do harmonijnego rozwoju całego organizmu.